"Vi har været meget tilfredse med LPs indsats. Han har altid været velforberedt og har haft et klart mål med musikken. Sammen med hans behagelige personlighed har det derfor været en fornøjelse at arbejde sammen med ham."

Skanderborg Brass Band

Direktion

Da Lars Peder påbegyndte sin kandidatgrad  i 2010, valgte han at tage direktion som et ekstra hovedfag ved siden af basunen. Under studierne studerede han direktion hos Jos Vermunt (NL) og Søren K. Hansen (DK).

Efterfølgende har han deltaget i forskellige workshops og modtaget privat undervisning af bl.a. Michelle Rakers (US), Bjørn Sagstad (NO), Huw Thomas (UK), Peter Harbeck (DK) og René Bjerregaard Nielsen (DK).

I dag er LP fast dirigent for 3 brass bands og en hyppig gæstedirigent hos mange andre. Selvom LP er vokset op i brass band miljøet og stadig har størstedelen af sit virke her, har han også erfaring med at stå foran f.eks. symfoniorkestre, harmoniorkestre og mindre kammerensembler. I sommeren 2019 var LP inviteret til USA som gæstelærer og dirigent ved Shepherd Trombone Workshop.

I oktober 2019 vil LP, i samarbejde med Henrik Juul-Brinkmann, stå for en dirigentworkshop for Landsgardeforeningen.

"Foruden at have god humor, har LP også evnen til at formidle teknik og musikforståelse langt "ind i orkestret"... Det gør modtageren glad, og gør det (umulige) muligt."

Hans Jørgen Koch
Hjemmeværnets Musikkorps Aarhus og
Brass Band DaCapo